• Redactarea de opinii juridice , informari cu privire la legislatia romaneasca  aplicabila in domeniul relatiilor de munca, precum si cu privire la modificarile legislative survenite;
  • Redactarea si modificarea Contractelor Colective de Munca si a Actelor Aditionale la acestea, incheiate de catre CLIENT cu partenerii sociali;
  • Informarea Clientului asupra cadrului legal aplicabil, in cazul savarsirii unor abateri sau incalcari ale legii si a regulamentelor interne in cadrul GSP si propune masurile ce se impun in consecinta;
  • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul negocierilor colective de munca;
  • Asistenta si reprezentarea juridica in cadrul litigiilor de munca;
  • Recuperarea pe cale legala a prejudiciilor cauzate clientului de catre salariatii acestuia;
  • Asistenta juridica si promovarea si/sau apararea intereselor CLIENTULUI in raporturile cu Inspectoratul Teritorial de Munca, precum si cu orice alte autoritati/organe ale statului roman, cu atributii in materia dreptului muncii;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *