– formularea de plângeri prealabile precum și de cereri de revocare a actelor administraţiei publice locale;
– redactarea de contestaţii împotriva actelor administrative emise de către organele de control fiscal;
– asistarea și/sau reprezentarea juridică în litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal precum:
– acțiuni având drept obiect anularea unor acte administrative;
– acțiuni având drept obiect suspendarea unor acte administrative;
– acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea de acte administrative;
– acțiuni în pretenții constând în despăgubiri materiale și/sau morale
– acțiune executare hotarâre contencios administrativ – art.24, art.25 din Legea nr.554/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *