Onorarii

Onorariile practicate suntOnorariile practicate sunt conform Hotărârii nr.82 din 17-18 iulie 2020 a Uniunii Naționale a Barourilor din România http://www.unbr.ro/hotararea-consiliului-unbr-nr-82-din-17-18-iulie-2020-prin-care-se-aproba-ghidul-orienta...

Read More

Dreptul Muncii

Redactarea de opinii juridice , informari cu privire la legislatia romaneasca  aplicabila in domeniul relatiilor de munca, precum si cu privire la modificarile legislative survenite; Redactarea si modificarea Contractelor Colective de Munca si a...

Read More

Drept Societar

Drept societar Consultanță juridică, redactare Act constitutiv – fundație. Act constitutiv – societate cu răspundere limitată – cu asociat unic Act constitutiv – societate cu răspundere limitat㠖 cu mai mulți asociați Act con...

Read More

Dreptul Familiei

Acţiuni în justiţie – dreptul familiei Consultanță juridică. Redactare, reprezentare în acțiuni  : Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului Acțiune de divorț din culpă comu...

Read More

Drept Civil

Acţiuni în justiţie – dreptul familiei Consultanță juridică. Redactare, reprezentare în acțiuni  : Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului Acțiune de divorț din culpă comu...

Read More

Drept Contencios Administrativ si Fiscal

– formularea de plângeri prealabile precum și de cereri de revocare a actelor administraţiei publice locale;– redactarea de contestaţii împotriva actelor administrative emise de către organele de control fiscal;– asistarea și/sau re...

Read More

Drept Procesual Civil

Acţiuni în justiţie – drept procesual civil Apel incident Apel provocat Cerere amânare a judecății Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite Cerere de amânare a judecății pentru lipsă de ap...

Read More