Onorarii

Onorarii

De la 1 iunie, onorariile minimale ale avocaților vor fi actualizate cu un procent de 21,5% https://justnews.ro/de-la-1-iunie-onorariile-minimale-ale-avocatilor-vor-fi-actualizate-cu-un-procent-de-215/

Dreptul Muncii

Dreptul Muncii

Redactarea de opinii juridice , informari cu privire la legislatia romaneasca  aplicabila in domeniul relatiilor de munca, precum si cu privire la modificarile legislative survenite; Redactarea si modificarea Contractelor Colective de Munca si a Actelor Aditionale la acestea, incheiate de catre CLIENT cu partenerii sociali; Informarea Clientul...

Drept Societar

Drept Societar

Drept societar Consultanță juridică, redactare Act constitutiv – fundație. Act constitutiv – societate cu răspundere limitată – cu asociat unic Act constitutiv – societate cu răspundere limitat㠖 cu mai mulți asociați Act constitutiv – societate în comandită pe acțiuni Act constitutiv – societate în comandită si...

Dreptul Familiei

Dreptul Familiei

Acţiuni în justiţie – dreptul familiei Consultanță juridică. Redactare, reprezentare în acțiuni  : Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului Acțiune de divorț din culpă comună Acțiune de divorț prin acordul soților Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, î...

Drept Civil

Drept Civil

Acţiuni în justiţie – dreptul familiei Consultanță juridică Redactare, reprezentare în acțiuni  : Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului Acțiune de divorț din culpă comună Acțiune de divorț prin acordul soților Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în...

Drept Contencios Administrativ si Fiscal

Drept Contencios Administrativ si Fiscal

– formularea de plângeri prealabile precum și de cereri de revocare a actelor administraţiei publice locale;– redactarea de contestaţii împotriva actelor administrative emise de către organele de control fiscal;– asistarea și/sau reprezentarea juridică în litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal prec...

Drept Procesual Civil

Drept Procesual Civil

Acţiuni în justiţie – drept procesual civil Apel incident Apel provocat Cerere amânare a judecății Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite Cerere de amânare a judecății pentru lipsă de apărare Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată Cerere de aplicare a amenzii...